Return to Rok Zitko's homepage

Prevodi Landauovih ucbenikov fizike v slovenscino

Klasicna mehanika

Teme za seminarje (fizika, FMF)

Programming and computational physics

Razno


Contact: rok.zitko@ijs.si, last updated: 4. 1. 2019