Return to Rok Zitko's homepage

Predavanja 2022/2023

Računalniške tehnologije, FRI

Literatura

Kvantne in računalniške tehnologije, DMFA, Ljubljana (2017), učbenik osnov kvantne mehanike in fizike trdnih snovi za študente naravoslovja in tehnike

Teme za seminarje (fizika, FMF)


Contact: rok.zitko@ijs.si, last updated: 27. 4. 2022