Return to Rok Zitko's homepage

Predavanja 2023/2024

Teorija trdne snovi, FMF

Predavanja 2022/2023

Računalniške tehnologije, FRI

Literatura

Kvantne in računalniške tehnologije, DMFA, Ljubljana (2017), učbenik osnov kvantne mehanike in fizike trdnih snovi za študente naravoslovja in tehnike

Prevodi Landauovih učbenikov fizike v slovenščino

Teme za seminarje (fizika, FMF)


Contact: rok.zitko@ijs.si, last updated: 27. 4. 2022