Return to Rok Zitko's homepage

Predavanja 2020/2021

Računalniške tehnologije, FRI

Literatura

Kvantne in računalniške tehnologije, DMFA, Ljubljana (2017), učbenik osnov kvantne mehanike in fizike trdnih snovi za študente naravoslovja in tehnike

Prevodi Landauovih učbenikov fizike v slovenščino

Klasična mehanika

Teme za seminarje (fizika, FMF)

Programming and computational physics

Razno


Contact: rok.zitko@ijs.si, last updated: 24. 5. 2019